Adres:
E.E.S. Taxaties
Oude Haven 52
1671 AV Medemblik

Tel: 0227-542965
Mobiel: 06-53 664 232
Contactpersoon: Peter J. Kieft
KvK Hoorn 36034850
info@scheepstaxaties.nl

Uitgelicht

De beste werf voor uw schip?


Nederland – waterland is in het rijke bezit van talrijke scheepswerven, werfjes, jachtbouwers, nautische specialisten en toeleveranciers. Maar welke zijn nu bij uitstek geschikt voor dat specialistische en specifieke werk, dat aan uw jacht of schip verricht moet worden. En wie kan dat in korte termijn en binnen het door u geplande tijdsbestek realiseren?. En wellicht nog belangrijker, voor een alleszins redelijke prijs?

Bij een juiste keuze kan EES Taxaties & Beheer u uitstekend behulpzaam zijn. Wij kennen heel veel werven, scheeps – en jachtbouwers. En kennen ook hun sterke en minder sterke kanten en specialismen. Op basis daarvan kunnen wij uitstekend bepalen, welke werf, op welke locatie en met welke specialisten u het beste van dienst kan zijn. Zonodig en desgewenst vragen wij ook offertes en/of kostenbegrotingen voor u aan en beoordelen deze op hun merites.