Adres:
E.E.S. Taxaties
Oude Haven 52
1671 AV Medemblik

Tel: 0227-542965
Mobiel: 06-53 664 232
Contactpersoon: Peter J. Kieft
KvK Hoorn 36034850
info@scheepstaxaties.nl

Uitgelicht

Tijdsplanning bij bouw (verbouw, restauratie, inrichting)


Belangrijk bij het bouwen of verbouwen, dan wel het uitvoeren van grote reparaties of restauraties is naast een waterdichte en sluitende offerte of kostenbegroting ook de tijdsplanning. De ervaring leert dat daar nog al eens al te optimistisch over wordt gedaan, teneinde de opdracht maar binnen te krijgen.

EES Taxaties & Beheer kent het klappen van de zweep. Is op de hoogte van de workload van de betreffende werven. Weet hoe realistisch hun tijdsplanning is. Daarom is het goed, om alvorens de opdracht tot grote en ingrijpende werkzaamheden te verstrekken, een tijdsplanning te maken met een strak keurslijf van eventuele scherp en juridisch correct geformuleerde sancties bij het in gebreke blijven daarvan.

EES Taxaties & Beheer heeft vaker met dat bijltje gehakt en weet uit jarenlange ervaring precies hoe dat moet. Wij staan u op basis van de nodige deskundigheid daarbij graag terzijde.